Com funciona exactament una estufa de pellets?

Les calderes i estufes de pellets tenen un funcionament totalment automàtic, amb programador horari i termòstat ambienti, és a dir, amb automatització de les funcions d’encès i apagat. Depenent de la capacitat del dipòsit i del sistema, s’haurà de carregar més o menys freqüentment la caldera o estufa amb els pellets. El seu disseny confereix confort al saló un ambient agradable i acollidor.

Què són els pellets?

Els pellets són petits cilindres fets de fusta residual, serradures i encenalls premsats sense cap tipus d’additiu ni aglomerant, provinents de l’agricultura, residus industrials i/o municipals. El seu nivell d’humitat és molt baix i requereixen molt poc espai d’emmagatzematge. Per produir la mateixa quantitat de calor, 2 kg de pellets equivalen a 1 litre de gasoil.

Per a què serveixen els pellets?

Els pellets poden ser tant una font de producció d’energia tèrmica com d’energia elèctrica. Però en general, són molt més eficients per produir calor gràcies al seu elevat poder calorífic (poden arribar als 4,9kWh/kg).

Quins avantatges tenen els pellets?

S’utilitzen residus d’altres activitats i això afavoreix la canalització dels excedents agrícoles.

El preu els pellets és estable i no es veurà afectat per l’augment progressiu del preu que sofriran els combustibles derivats del petroli o el gas.

En tractar-se de reutilització de matèria agrícola, aquesta pot provenir de la mateixa regió on està l’estufa, fomentant l’economia local.

No presenten risc d’explosió.
No són volàtils.
No produeixen olors.
No presenten tampoc cap risc per a la salut en cas de fugida o abocament.

Per produir la mateixa calor, el pellet emmagatzemat ocupa unes tres vegades menys en volum que la llenya.

Durant quant temps es poden guardar els pellets?

Sempre que es guardin en un lloc sec, no tenen límit de temps d’emmagatzematge.

Quina instal·lació requereix una estufa de pellets?

Una estufa de pellets serveix per escalfar l’estada de la casa o oficina on se situa, com a complement ideal per al nostre sistema de calefacció existent. Sobretot per a aquestes estades que necessiten ser escalfades ràpidament i sense molta despesa, després de passar-nos tot el dia fora de casa. Simplement requereix tenir accés a una sortida de fums. La instal·lació és senzilla en petits consums (habitatges unifamiliars, residencials o oficines). Per a potències i consums més elevats, es requereix fer una instal·lació en una sala destinada a una caldera de biomassa.

Quin manteniment necessita una estufa de pellets?

Únicament caldrà netejar-los les cendres acumulades una vegada per setmana, amb l’ajuda d’un aspirador. Una vegada a l’any s’efectuarà una neteja a fons per retirar les cendres acumulades en els diferents conductes de l’equip.