Renovar les juntes de l’enrajolat sense fer obres és molt senzill: compra massilla especial i barreja una part d’aigua per cada dos parts de massilla.
Després, deixa reposar la mescla durant cinc minuts i estén-amb un pinzell.