Per posar qualsevol porta en l’actualitat es requereix que s’hagi col · locat un premarc o bastiment de base prèviament. La tasca de posar un bastiment de base és senzilla i no revesteix cap problema.
En primer lloc has de decidir la mesura de la porta que vols posar. Les seves mesures de fulla habituals són de 62,5 cm. per a portes de lavabos, 72,5 cm. per a portes de pas interiors i 82,5 cm. per a portes d’entrada.
Les mesures del premarc són de 67,5 cm. per a portes de 62,5 cm., 77,5 cm. per a portes de fulla de 72,5 cm. i 87,5 cm. per a les de fulla de 82,5 cm. L’amplada del bastiment de base està entre 6 cm. i 15,5 cm. depenent del gruix de l’envà. Si la paret està sense arrebossar, és a dir en el maó, tingues en compte que has d’afegir al seu gruix un centímetre o centímetre i mig de recobriment de guix o morter per cada costat de la paret.
Vés a un magatzem de bricolatge i adquireix el bastiment que s’adapti a les teves necessitats.
Mesura l’altura del forat que tens per tallar el bastiment per la seva part de baix. El bastiment de base ha d’introduir uns centímetres (entre 5 i 10) en el nivell de sòl acabat. Obre les pestanyes, si per un casual no té pots clavar uns claus creuats, i presenta’l en el buit.
Introdueix unes falques a la part superior i en els laterals i amb un nivell comprova la seva verticalitat i horitzontalitat. Quan el bastiment de base estigui al seu lloc pressiona totalment les falques perquè no es mogui. Prepara una mica de guix o millor escaiola i una mica d’espart. Mulla l’espart a l’escaiola i aplica’l on hi ha les pestanyes del bastiment de base.
Amb un esprai de poliestirè expandit fes un cordó al voltant de tot el bastiment de base. Quan s’assequi retira les falques i talla el poliestirè sobrant amb un cúter. Ja tens el bastiment de base col · locat.