Abans de foradar una rajola, o qualsevol zona, s’ha de comprovar que no hi ha cables o canonades a la zona a foradar.
Cal tenir en compte que les rajoles són una superfície bàsica que no estan preparades per foradar i que per això és poden trencar, i encara que el més important serà la pràctica l’objectiu és trencar el menor material possible. És important comptar amb rajoles de recanvi, per si es trenquen.
Per trepar, cal agafar el trepant amb fermesa, col · locar la broca en el fixador just a la zona que correspon al seu nombre. Es requereix un trepant, una broca especial per ceràmica i un fixador de broques. Com hem dit, se subjecta amb fermesa el trepant i es prem el botó. S’ha d’assenyalar la zona on que vol fer el forat, posant la broca en aquest punt. Cal fer pressió en el fixador perquè no es mogui.
Per evitar que la rajola es trenqui, es poden enganxar dos trossos de cinta adhesiva formant una creu just en el lloc on es vol posar el forat, es col · loca la broca en la intersecció d’aquests trossos i llest.