El primer pas que has de realitzar es prendre les mesures de la teva mascota i assegurar-te que la gatera fa les mides correctes. La solapa ha d’estar a l’alçada adequada, posem que uns 15 centímetres per sobre de terra, aquesta serà la distancia mitjana entre el gat i el sòl. Marca l’alçada desitjada per garantir una bona horitzontalitat.

Normalment es col·loca la gatera al centre de la porta. Per a això, marca primer el punt mig. En la majoria dels casos, la solapa està prevista d’una plantilla de paper que permet fer forats amb precisió per guiar el tall. Col·loca la plantilla al centre en el punt que has marcat a la porta. Fixa la plantilla amb cinta adhesiva.

Fes quatre forats un a cada cantonada de la plantilla. Cada forat correspon a un angle de la aleta. Dibuixa línies horitzontals i verticals a la porta.

Seguidament talla amb la serra de calar i segueix la ruta amb compte de no desviar-te. Una vegada finalitzis el tall, retira el quadrat de fusta resultant i poleix la zona.

Fes quatre forats amb el trepant travessant la porta. Alinea els orificis a la cara interior de l’aleta als orificis de fixació i insereix perns en els forats. Obre la porta i fes lliscar la part exterior dels perns. El mètode exacte de fixació pot variar d’un tipus de porta per a mascotes a un altre.

Instal·la una femella en cada cargol. Una vegada que les quatre femelles estiguin en el seu lloc, comprova l’horitzontalitat de la vora inferior de la tapa i estreny els cargols a fons.