Instal · lar un sòcol

El primer pas que hem de realitzar per posar el nostre sòcol és mesurar la quantitat de fusta que necessitarem per a la instal · lació. Un cop comprada anem a airejar perquè s’adapti al grau d’humitat de casa i així evitar possibles problemes en el futur.
El següent pas serà mesurar l’altura del sòcol a la paret i dibuixar una línia amb una regla o llistó de fusta al llarg del perímetre. Sobre la línia dibuixada fixarem una sèrie de llistons amb claus i farem una altra arran de terra per posteriorment fixar el sòcol.
Tindrem especial cura amb les cantonades que són els punts més conflictius en la instal · lació. A més de treballar amb taulons de fusta amb sistema encadellat, començarem a col · locar els taulers per una cantonada.

Com col · locar els taulers correctament
El primer tauler que col · locarem ha de tenir una vora acanalat, però abans de clavar al llistó haurem de comprovar sempre la verticalitat amb un nivell. Per continuar posant taulers, l’únic que hem de tenir en compte és introduir la part femella amb la mascle i donar uns quants tocs amb un tac de fusta i un martell per assegurar que la col · locació és la correcta. Quan arribem a una cantonada haurem tallar el tauler a mesura amb la serra de calar.
Quan haguem acabat de col · locar el nostre sòcol anem a embellir el seu aspecte posant una motllura decorativa per amagar els claus de subjecció als llistons. La motllura es remata amb cua de fuster.
Quan el sòcol estigui acabat serà el moment de pintar al nostre gust. Si volem donar més lluminositat el pintarem de blanc i si volem donar calidesa a l’estança simplement deixarem la fusta amb una capa de vernís.