Els guants de seguretat són un dels equips de protecció individual (EPI) més usats, indistintament del tipus de labor que hagi de realitzar l’usuari. Una tipologia més específica de guants de treball són els guants tèrmics: en aquest article veurem els aspectes bàsics d’aquest tipus de guant, així com la normativa bàsica de seguretat a tenir en compte quan van a emprar-se.

Guants tèrmics: característiques bàsiques

Els guants tèrmics són una gamma més específica del guant de seguretat o guant de treball. En aquest cas, aquesta tipologia de guants està centrada a protegir a l’usuari de diferents tipus de calor provinents de diferents treballs, com a soldadures, inflamabilitat, calor per radiació…

El mercat ofereix actualment diversos models diferents que, indistintament del seu disseny, també tenen altres aspectes importants a tenir en compte a l’hora de la decisió de compra:

Longitud del guant

Tipus de puny: obert, ajustat…

Guants de cinc dits

Manoplas

Mitones

Aquesta elecció la durem a terme tenint en compte el tipus de treball a realitzar i, sobretot, buscant la màxima comoditat de l’usuari:

L’usuari ha de poder realitzar l’activitat d’una forma còmoda i sense que el guant sigui una molèstia

El guant ha d’adaptar-se a la seva mà i a la roba de treball (per exemple, usant un guant de puny ajustat per col·locar sota la màniga del pol de treball)

Els guants tèrmics han de protegir de la font corresponent

És important que, tant la col·locació com a extracció del guant, es realitzin de manera ràpida i eficient: l’usuari no ha de perdre massa temps en aquestes accions

Com triar els guants tèrmics?

Per saber quin és el tipus de guant tèrmic que millor s’adapta a les nostres necessitats devem fer-nos tres preguntes clau:

A quin tipus d’exposició necessitem que ens protegeixi el guant?

Tenint en compte el tipus d’exposició a la qual poden estar sotmesos els guants tèrmics, els fabricants han establert certs nivells de seguretat:

– Inflamabilitat

– Esquitxades de metall fos

– Grans masses de metall fos

– Calor per contacte

– Calor per convecció

– Calor per radiació

Com s’ha fabricat el guant tèrmic?

Tant la fabricació, com els materials que s’han utilitzat per a ella, així com l’ergonomia que correspon a cadascun dels tipus de guant tèrmic han de tenir-se en compte a l’hora de la seva elecció.

Té el marcatge que garanteix homologació?

Perquè els guants tèrmics garanteixin una seguretat màxima i demostrin que són homologats i que han estat fabricats sota les normatives europees, han d’estar etiquetats o deixar reflectides les normes EN388 i EN407.

Per qualsevol altre dubte, el nostre personal altament qualificat, t’assessorarà segons les teves necessitats.