És molt important assegurar les parts del nostre cos mentre treballem; per això és necessari saber triar el material de protecció més adequat en cada cas. El casc és un dels elements de seguretat més importants i per això es fabrica amb materials d’alta resistència; el més usat és el polietilè, ja que assegura el pes òptim, la no inflamabilitat i un cert grau d’aïllament en el contacte amb electricitat.

Cal tenir en compte dos aspectes clau per a l’usuari: la seguretat i la comoditat.

Característiques que s’han de tindre en compte:

• Limitar la pressió que pogués recaure sobre el cap de forma que es reparteixi amb algun tipus de mecanisme interior.

• La forma arrodonida afavoreix que els objectes en impactar es llisquin i no quedin sobre el cap.

• L’impacte i la seva força han de quedar reduïts el màxim possible.

• En la indústria metal·lúrgica, ha de posseir protecció per possibles esquitxades de material fos.

• Que indica les sigles CE, estarem segurs que s’apliquen i asseguren les normes vigents

 

Es molt important que el teu casc estigui en perfectes condicions de conservació perquè la seva eficàcia sigui total. Per això, cal evitar:

  • Un mal ús
  • Emmagatzematge incorrecte
  • Degradació per temperatures extremes
  • Humitat alta
  • Exposició a la llum solar