En primer lloc ja sabem que les piscines no es cuiden ni es mantenen soles, existeixen diversos processos que hem de realitzar en la neteja de piscines per mantenir l’aigua els més pura possible i així gaudir d’un bon estat de salut.

Per a cada cas en particular comptem amb diferents mètodes de manteniment de piscines, que en general es divideixen en dos grans grups: manuals i automàtics. El netejador automàtic és la solució per aquells que són reticents a emprar molt temps a realitzar la neteja de piscines, en la majoria dels casos les piscines ja es troben equipades amb aquest tipus de sistema de filtrat d’aigua que ens permet retirar les fulles i les brutícies que es troben en l’aigua. La neteja de piscines no es limita només a elements automàtics que filtrin fulles o toxines, sinó també al tractament químic que hem de donar-li a l’aigua perquè sigui saludable pels usuaris. És veritat que si mantenim el fons de la piscina net (sense algues o dipòsits calcaris), amb un filtrat eficaç (tant pel tipus de filtre com pel disseny i la disposició de les peces que s’encarreguen de l’aspiració), realitzar el tractament de l’aigua és alguna cosa molt senzill.

Aquí us deixem deu consells que us poden servir de gran ajuda a l’hora de posar a punt la vostra piscina, perquè pugueu gaudir d’un estiu molt més fresc i d’una manera totalment segura.

1- Abans de posar a punt la teva piscina, comprova que si cal realitzar alguna reparació, doncs durant l’hivern pot ser que hagi sofert algun desgast i hi hagi taulells trencats, fissures.. Si és així, el millor per arreglar-ho és usar epòxid, que s’adhereix molt bé en l’aigua.
2- Netejar la piscina és el segon pas. Per a això, has d’emprar raspalls i àcids, però mai sabó, doncs pot reaccionar amb el clor. A més, en aquest moment és aconsellable afegir anti algues.
3- Revisa la depuradora. Abans d’omplir la piscina, és important comprovar que la bomba i els filtres estan en perfecte estat doncs seran els encarregats de netejar diàriament la piscina. Una vegada revisat, és recomanable dur a terme un procés de filtració durant 24 hores.
4- El més important és que garantir la seguretat dels petits de la casa. Per a això, pots construir una tanca de fusta que envolti la piscina o col·locar una tanca de filferro, bambú…
5- És important controlar la higiene de la piscina i comprovar que l’aigua té la qualitat adequada per al bany.
6- Davant qualsevol imprevist, el millor és disposar d’una farmaciola de primers auxilis prop de la piscina, així com una taula o flotador per evitar esglais.
7- Cada dia, abans de començar a usar la piscina, és important retirar les restes de fulles o altres residus que pugui haver-hi tant en la superfície de la piscina com en el cistell de la bomba.
8- A més, diàriament cal afegir el clor, de manera que el pH de l’aigua estigui entre el 7,2 i el 7,6%. Si ha plogut, pots duplicar la dosi.
9- L’ús d’una lona que cobreixi la piscina disminueix la pèrdua d’aigua per evaporació i manté la temperatura de l’aigua. De la mateixa manera, també podem instal·lar un dipòsit que emmagatzemi l’aigua de la pluja per poder aprofitar-la.
10 – Quan acabi el període d’estiu i no anee a usar la piscina, no és necessari buidar-la.

 

A continuació us mostrem una taula que us ajudarà a detectar els problemes i les possibles solucions que podem tenir en les nostres piscines: