Una de les qüestions que et van a interessar en el camp del bricolatge és com polir. Has de tenir en compte que per polir has de triar la vidre adequada i preparar la zona per al poliment. també és important saber que no és el mateix polir una superfície que una altra.
Què és polir? Has de saber que polir vol dir polir, allisar, abrillantar o netejar qualsevol superfície o objecte fregant amb un objecte abrasiu que generalment sol ser una llima.
A l’hora de triar la vidre, heu de tenir en compte que com més alta és la numeració, més fi és el gra, per la qual cosa has de triar segons la seva numeració paper de vidre que més s’adequa a la superfície a polir. Per posar un exemple, si la superfície és de fusta amb molta pintura antiga, amb un paper de vidre de numeració baixa és suficient, per a capes molt grans de pintura és millor un raspall de filferro.