NOVETAT!!

Cordó de polietilè s’utilitza com a farcit o limitador de profunditat de segellament en juntes de dilatació o juntes estructurals.

Ve subministrat en forma de cordó circular de diversos diàmetres i es presenta en una bobina.

Fons de junta o cordó d’espuma  Ø 6 mm X 25 m
Fons de junta o cordó d’espuma Ø 10 mm X 25 m
Fons de junta o cordó d’espuma Ø 15 mm X 25 m
Fons de junta o cordó d’espuma Ø 20 mm X 25 m
Fons de junta o cordó d’espuma Ø 25 mm X 25 m
Fons de junta o cordó d’espuma Ø 30 mm X 20 m