Albert Soler SA continua creixent incorporant

la NOVA SECCIÓ de MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ.

Per a poder assistir és necessària la inscripció prèvia a través del següent formulari. 


FORMULARI

"*" señala los campos obligatorios

El telèfon és necessari per notificar qualsevol canvi que pugui sorgir o per a recordar-vos l'assistència a l'event.
Assistiré a les formacions de ...*