Parament per la llar

Variada gamma de picadores manuals i elèctriques, embutidores i accessoris, a més d’una completa família de envasadores al buit de primera línia per satisfer tots els nivells d’exigència.

Entre l’extensa relació de productes de parament hi destaquem les taules de planxa i estenedors, a més de cafeteres, jocs de cuina, paelles, coladors, etc…