MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ

Albert Soler té el compromís de treballar amb proveïdors que fabriquen els materials més fiables i innovadors del mercat, els quals han de passar uns controls de qualitat d’un alt nivell d’exigència complint diverses característiques on principalment destaquen el rendiment, l’eficàcia i la sostenibilitat.

A més podeu disposar del nostre equip d’experts en matèria de construcció per a assessorar-vos i ajudar-vos a trobar tot allò que necessiteu; us explicaran quins són els materials més aptes i qualificats per a realitzar de forma correcta la vostra tasca.

En ser una empresa familiar, Albert Soler SA té tracte directe amb el proveïdor, això fa que el client obtingui una resposta més ràpida en qualsevol dels dubtes que li puguin sorgir vers la fabricació dels materials i assegurar-se’n la correcta utilització.

GRAVA I SORRA

Àrids i graves amb granulats de diferents mides, amb sacs o en bigbag. Aptes per a diferents aplicacions.

CIMENT, GUIXOS I MORTERS

Diferents aplicacions i resistències amb sacs o en bigbag. Àmplia gamma de morters.

MAONS I BLOCS

Maons i blocs ceràmics de diferents acabats i colors.

PLAQUES DE CARTRÓ GUIX

Diferents gruixos segons la seva aplicació i poden ser de diferents tipologies: estàndard, hidròfugues, ignífugues i de gran duresa.

AÏLLAMENT TÈRMIC I ACÚSTIC

Aïllaments com la llana de roca, fibra de vidre, el poliestirè expandit, el suro i el geotèxtil. Per a façanes, parets i sostres. Diferents tipus d’additius.

IMPERMEABILITZACIÓ

Gran varietat de productes impermeabilitzants, per a sostres, parets i sòls. 

PARQUETS I SÒLS LAMINATS

Parquets, tarimes, rodapeus i mamperlands d’alta densitat i resistència. Diferents amplades.

PINTURES I REVESTIMENTS

Pintures plàstiques i decoratives, esmalts per a interior i exterior, revestiment de façanes, dissolvents i estris de pintura.

EINES DE CONSTRUCCIÓ

Eines elèctriques i manuals, anivellaments, escales i bastides, eines per a tall i col·locació de ceràmica, mescladors elèctrics, encofrats…, 

PAVIMENTS I REVESTIMENTS

Paviments, revestiments ceràmics porcellànics. Per a interiors, exteriors, façanes i piscines.

MALLES I FORJATS

Bigues d’acer, xapes, panells Sandwich i malles electrosoldades de diferents mesures.

TEULES

Teules i cobertes amb diferents acabats. Claraboies i finestres de teulada.

LAMPISTERIA I ELECTRICITAT

Canonades, cablejats, conductes de ventilació, sistemes d’instal·lacions elèctriques…,

EQUIPS DE PROTECCIÓ

Cascs, ulleres, pantalles, guants, màscares, protecció auditiva, equips de retenció i parada, calçat, roba de seguretat, xarxes…

GRIFERIA

Aixetes per a banys i cuines. Accessoris de bany, radiadors tovallolers, termos…,

FERRETERIA

Caragols, fixacions,  grapes, tacs, brides, cintes adhesives, discs de tall, ferratges, serralleria, manetes,  bústies…,

FUSTERIA

Bigues i llistons de fusta massissa, revestiments interiors i exteriors, marcs i portes, fusta decorativa, accessoris, vernissos i olis.

ESTRUCTURES

Marcs i premarcs per a portes corredisses. Portes metàl·liques, tallafocs, caixes i registres per a  comptadors i línies d’alta tensió.

CUINES

Mobiliari de cuina i aigüeres inoxidables de diferents mesures, de sobre i sota taulell.

 

ACCESSÒRIS

Perfils metàl·lics, pastes, bigbag, vernissos, guix, massilles, resines, espumes de poliuretà, adhesius, segellaments, autoanivellants, …