Manteniment setmanal

 Clor

Si cal, reposa clor amb un dosificador (és convenient que ho aplics en hores en què no s’utilitzarà la piscina).

El clor serveix per eliminar microorganismes que hi ha a l’aigua. És important portar un control del clor per evitar la falta. Un avisador molt cridaner és el color de l’aigua. Quan es torna a color verdós, els microorganismes estan saturant l’aigua.

Pots fer servir el dosificador de clor o bé introduir les pastilles de clor en els skimers perquè vagin dissolent.

Floculant

Afegeix floculant, aquest serveix per precipitar la brutícia dissolta en l’aigua. Amb el floculant podrem recollir tota la brutícia dissolta en l’aigua bé sigui amb un raspall o un robot aspirador.

Depuradora

Realitza un rentat contracorrent de la depuradora per expulsar la brutícia. Recorda que la brutícia, partícules que arriben al filtre, a poc a poc van saturant el mateix fins arribar a obturar-lo. Un cop per setmana has de fer un rentat contracorrent per alliberar les partícules del circuit.

Filtre

Neteja els filtres i substitueix-los, si fos necessari. Depèn del tipus de depuradora que tinguis. Pots trobar filtre de cartutx (se substitueix per un altre de similars característiques) o pots trobar filtres de sorra.

S’utilitza sorra de sílice que té una elevada capacitat de filtració, a més de ser molt resistent als àcids i productes químics (per norma general, se sol substituir cada 2/3 anys, dependrà del tipus de filtre i l’ús).

Vidre filtrant per piscines

El vidre és el mitjà filtrant més respectuós amb el medi ambient. Fabricat a partir de vidre reciclat, aquest mitjà es sotmet a un procés d’activació.

Recollidor de fulles

Adequat per a la recollida de fulles i altres residus de la superfície de l’aigua de la piscina.

 

Manteniment diari

 Neteja de superfície

Retira les fulles, insectes, branques de la superfície de l’aigua. Utilitza el recollidor. Augmentaràs la durada i el funcionament dels filtres.

Neteja de fons i parets

Amb un raspall recte elimines qualsevol tipus de brutícia adherida al fons o parets. Igual que en el cas anterior, augmentaràs la durada dels filtres i la qualitat de l’aigua.

Control del pH de l’aigua

Utilitza un kit de control i recorda que el valor adequat s’ha de situar entre 7.2 i 7.6 de pH.

Per analitzar el pH has esbandir primer el got mesurador en l’aigua de la piscina (elimina impureses o falsa mesura de pH). Després, omple’l amb aigua i afegeix unes gotes o pastilles reactives (segons el tipus de kit).

• Comencem esbandint el got mesurador en l’aigua que anem a analitzar. A continuació, afegim unes gotes o pastilles reactives (segons model) en la proporció que indica el fabricant i s’agita durant uns segons. Revisa el color en comparació amb la mostra de control.

• La mesura correcta de pH s’ha de situar entre 7.2 / 7.6. Si, després de la mesura observes que els valors no són les adequades, has de fer servir un corrector per millorar el nivell pH

Quan el valor es troba per sobre de 7.6 l’aigua es converteix en alcalina, atacant la capa àcida protectora de la pell, reduint la comesa del clor en l’aigua, creant cloramines i tacant les parets i terres de la piscina.

• Si el valor està per sota del 7.2 l’aigua es converteix en àcida. Una aigua àcida pot corroir els elements metàl·lics de la piscina (escales, baranes, filtres), és irritant per a pell i ulls i evita la floculació de l’aigua.

Quan l’aigua de les piscines és àcida, cosa infreqüent excepte en els llocs que hem citat, necessitem corregir incrementant de pH. Un valor massa baix de pH pot produir els següents efectes negatius:

• Corrosió de les parts metàl·liques de la piscina com escales, baranes o tobogan, irritació d’ulls i pell, inhibició de la floculació.

 

Com corregir el problema del pH?

Per regular els valors de pH has fer servir un incrementador o disminuidor de pH (segons sigui el cas). Calcula el volum de la teva piscina i afegeix la quantitat de incrementador o disminuidor que indiqui el producte.

És convenient que posis en funcionament la depuradora, que faciliti la recirculació de l’aigua i que evitis utilitzar la piscina durant la seva aplicació.