Els sistemes de reg ens permeten l’estalvi de l’aigua i l’econòmic.

SISTEMA PER ASPERSIÓ:
És un sistema que consisteix en una precipitació en forma de gotes. Aquest sistema permet que l’aigua s’estengui de manera uniforme, i l’aigua s’infiltri allà on cau. Aquest sistema permet controlar automàticament. Un altre avantatge del sistema és la flexibilitat que té per adaptar-se al terreny.
SISTEMA PER goteig:
El reg per degoteig és un sistema de reg automàtic localitzat que consisteix en canonades amb degoters inserits que expulsen l’aigua gota a gota. D’altra banda, en instal·lar el reg per degoteig podem triar entre canonades de degoteig en superfície o degoteig subterrani, les canonades d’aquesta última s’enterren a 15 cm de profunditat si les plantes que anem a regar són petites o hortalisses, si per contra són arbustos o arbres s’enterraran a 30 cm.

SISTEMA PER microaspersió:
Aquest sistema és de curt abast per aquest motiu és molt eficaç per a reg de massissos de flors, com ara els rosers, i espais petits. El sistema consisteix en una xarxa de canonades amb microaspersors que projecten l’aigua en forma de dolls petits. La microaspersió és eficaç en zones on la pressió de l’aigua no és sempre estable, com en urbanitzacions.

SISTEMA PER microdifusió:
La microdifusió s’usa per regar planters, horts, hivernacles i zones petites o estretes del jardí. Consisteix en una xarxa de canonades amb microdifusors de mida petita pel qual surt l’aigua a pressió distribuint-se en gotes molt fines, en forma nebulitzada. L’avantatge d’aquest sistema és que funciona amb pressions d’aigua baixa.