Les mans que estan brutes, olioses o greixoses es poden netejar fàcilment fregant-les amb marro de cafè, que té un efecte absorbent i abrasiu.