Segellat de les juntes

Un dels productes que recomanem per al segellat és el Sikaflex Pro 3, que compleix amb els requeriments bàsics del segellat de juntes.

Sikaflex® Pro 3 és un sellador d’altes prestacions, monocomponent, per a juntes en paviments. El Sikaflex Pro 3 és una masilla multiús adequada per a:

-Juntes de construcció i juntes de dilatació en paviments.
-Aplicacions interiors i exteriors per a àrees per als vianants i de tràfic (ej: pàrquing, garatges).
-Magatzems i àrees de producció.
-Paviments de la indústria alimentària.
-Paviments ceràmics d’edificis públics.
-Juntes en conductes d’aigües residuals i en plantes de tractament d’aigües residuals.
-Juntes de paviment en túnels.
-Aplicació en sales netes

Trucs per segellar juntes Sikaflex

Existeixen diversos trucs per segellar juntes amb Sikaflex. Són formes d’aplicar el producte de Sika per donar-li un aspecte professional a la junta que aquestes tractant.

1-SIKAFLEX I LA PATATA

Es tracta de tallar una patata i utilitzar-la per allisar la massilla de poliuretà Sikaflex, el Sikaflex és molt pegadissa i adherent, per la qual cosa utilitzant la patata tallada podem rematar la junta sense que s’adhereixi a aquesta, ja que la patata posseeix en la seva superfície midó que evita que s’impregni amb la massilla de poliuretà Sikaflex. La patata és fàcil de retallar-la amb la forma que ens interessi per adaptar-la a angles exteriors o interiors o per deixar un cordó molt uniforme.

2-SIKAFLEX I CINTA DE CARROSSER

Es col·loca una cinta de carrosser a banda i banda de la junta a segellar amb la masilla de poliuretà Sikaflex, i una vegada emplenada ens esperem 5 minuts i procedim a l’eliminació en fresc de la cinta de carrosser, aquesta sortirà fàcilment amb restes de Sikaflex en les vores, quedant la junta uniforme i molt professional, cal tenir en compte que cal retirar la cinta en estat fresc, ja que si polimeritza la massilla de poliuretà Sikaflex ens costarà molt eliminar la cinta.

3-SIKAFLEX I AIGUA I SABÓ

S’emplena la junta amb la massilla de poliuretà Sikaflex i amb un recipient amb aigua i sabó mullem el dit o un guant de plàstic si no volem estar en contacte directe amb el Sikaflex, i pressionem lleument sobre la massilla donant-li la forma adequada, ja que amb la solució d’aigua i sabó anem a lliscar sobre la massilla de poliuretà.