Escull de forma correcta les tenalles que necessites per a realitzar un treball segur.

Les tenalles d’avui en dia poden ser de diverses formes, depenent del treball específic pel qual hagi estat concebuda. La base de totes és la mateixa, braços metàl·lics i puntes en forma de pinces de cranc.

Segons la funció que necessitem exercir, escollirem un o un altre model, per exemple si el nostre objectiu és el d’arrencar un clau, necessitarem unes tenalles de pressió mentre que si volem tallar un filferro, necessitarem unes tenalles de tall, una variant de les alicates. També existeixen altres tipus de tenalles.

Mesures bàsiques de seguretat:

1- Les tenalles solament s’han d’utilitzar per arrencar claus i tallar filferros i objectes no gaire resistents.

2- Les tenalles s’empraran únicament per als seus usos específics, en cas contrari, estarem assumint riscos innecessaris.

3- No les utilitzis per subjectar peces sotmeses a esforços que puguin emetre projeccions violentes.
4- Les mans del treballador fora de perill a tot moment i mai s’han de manipular amb les mans mullades o greixoses.

5- Mai han d’emprar-se unes tenalles amb les mandíbules desgastades o soltes.
Usa correctament les tenalles
Entre les causes que provoquen aquests accidents ens trobem amb la mala qualitat de les eines, un ús inadequat d’aquestes, descuits, falta de manteniment…

Font: BEXTOK